Wiadomości Branżowe

Rainbow Tours z zyskiem 4,6 mln

W rozszerzonym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. z dnia 31.08.2013 poinformowano o wzroście przychodów w porównaniu z pierwszym półroczem 2012 wynoszącym ponad 25% oraz o osiągniętym zysku netto na poziomie 4,6 mln złotych. Przewidywana wielkość skonsolidowanych przychodów Grupy za rok 2013 powinna się kształtować na poziomie 770-800 mln złotych.

Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Grupę w okresie I półrocza 2013 wyniosły 275,8 mln zł co w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 stanowi ponad 25 % wzrost przychodów. Wzrost spowodowany jest przede wszystkim znacznie wyższą sprzedażą usług turystycznych przez podmiot dominujący. Zysk netto wypracowany w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku wyniósł 4,6 mln zł, i był wyższy o 3,5 mln zł w odniesieniu do okresu analogicznego 2012 roku.

W raporcie pojawiło się również podsumowanie sprzedaży oferty Lato 2013 ( wyjazdy odbywające się w terminach od kwietnia do października 2013). Na dzień 31 maja 2013 roku wielkość przedsprzedaży wyniosła 91.790 rezerwacji osiągając tym samym wzrost o 20% w porównaniu do roku 2012. Łączna wartość rezerwacji imprez dokonanych w omawianym okresie była wyższa o 26%, natomiast rzeczywisty procent wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych (wraz z ofertami BeeFree) wyniósł 33,3%. Potwierdza to trend polegający na tym, że wzrost zainteresowania odnotowują sprawdzeni organizatorzy.

Na tak dobre rezultaty Grupy Kapitałowej mają również wpływ procesy restrukturyzacyjne spółek zależnych, przede wszystkim ABC oraz BeeFree. W przypadku pierwszej spółki reorganizacja polegała na zamknięciu części nierentownych lokali, co zmniejszyło wielkość kosztów stałych. Osiągnięte przychody są porównywalne z wynikami ubiegłorocznymi, natomiast wartość kosztów operacyjnych spadła aż o 32%, co znacznie poprawiło wynik finansowy spółki. Podobnie BeeFree – spółka została włączona organizacyjnie i sprzedażowo w struktury Rainbow Tours, co pozwoliło niemalże do zera zredukować koszty stałe firmy. Jednocześnie sprzedaż produktu BeeFree wzrosła o 12 % co z pewnością przyczyni się do dodatniego wyniku finansowego na koniec roku.

 

Źródło Rainbow Tours. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts