emigracja

Wizy nieimigracyjne

Osoby starające się o wizę nieimigracyjną muszą udowodnić, że nie mają intencji emigracji do USA. Tego wymaga prawo amerykański. Ustawa o imigracji mówi, że każda osoba jest z góry uważana za potencjalnego imigranta do momentu, kiedy przekona konsula, iż nim nie jest.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania wizy, zwłaszcza turystycznej, nie podlega jakimś trwałym i konkretnym zasadom. Częstymi bywają sytuacje, gdy osoby o posiadające takie same dokumenty otrzymują rozbieżne dane

hastagi na stronie:

#wiza nieimigracyjna

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy