delaware articles

For over a Century, Delaware has been the location of choice for more than fifty percent of the U.S. Corporations. The reason through the continuation of this trend relates to

Wizy studenckie: F1, J1, M1

Wizę F-1 otrzymuje większość studentów mających studiować w USA. Taki rodzaj wizy jest przyznawany studentom uniwersytetów, college’ów, seminariów duchownych, uczniom szkół podstawowych i średnich oraz osobom kształcącym się na specjalnych kursach dokształcających (w tym językowych, np. intensywnych kursach angielskiego).

Wiza …

Top