Codzienny Wiadomości Branżowe

Rainbow Tours – październikowe wzrosty

W raporcie bieżącym nr. 25/2012 z dnia 26.11.2012 Zarząd Rainbow Tours S.A. poinformował, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w październiku 2012 roku wyniosła 33,7 mln złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2011 roku, w którym przychody wyniosły 25,8 mln złotych stanowi wzrost o 30,6%

Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2012 roku wyniosły 537,6 mln zł i są wyższe o 46,5% od przychodów za okres od 1 stycznia – 31 października 2011 roku, które wyniosły 367,0 mln zł.

Zarząd Rainbow Tours S.A. przekazał, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w październiku 2012 r. 36,1 mln złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., w którym przychody wyniosły 29,9 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 20,7 %. Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2012 roku wyniosły 573,8 mln zł i są wyższe o 40,8 %, od przychodów za okres od 1 stycznia – 31 października 2011 roku, które wyniosły 407,3 mln złotych.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy