Codzienny Wiadomości Branżowe

Wyniki Rainbow Tours w sierpniu

W raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 25.09.2012 Zarząd Rainbow Tours S.A. poinformował, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu sierpniu 2012 r. wyniosła 106,7 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., w którym przychody wyniosły 74 mln, co stanowi wzrost sprzedaży o 44,2%.

Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku wyniosły 417,6 mln zł i są wyższe o 48,1% od przychodów w przedziale od 1 stycznia – 31 sierpnia 2011 roku, które wyniosły 281,9 mln zł.

Zarząd Rainbow Tours S.A. przekazał również, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w miesiącu sierpniu 2012 r. 112,7 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., w którym przychody wyniosły 81,2 mln zł, stanowi wzrost sprzedaży o 38,8 %. Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku wyniosły 445,30 mln zł i są wyższe o 42,1 %, od przychodów za okres od 1 stycznia – 31 sierpnia 2011 roku, które wyniosły 313,3 mln zł.

Similar Posts