Codzienny Wiadomości Branżowe

Rainbow Tours po 4 kwartałach 2012

W rozszerzonym skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2012 z dnia 01.03.2013 poinformowano o wzroście przychodów w porównaniu z rokiem 2011 wynoszącym prawie 39 procent oraz o wzroście zysku netto w

W rozszerzonym skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2012 z dnia 01.03.2013 poinformowano o wzroście przychodów w porównaniu z rokiem 2011 wynoszącym prawie 39 procent oraz o wzroście zysku netto w analogicznym okresie o 25 procent.

Grupa Kapitałowa odnotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży. Po 12 miesiącach przychody ze sprzedaży Grupy wygenerowane w okresie IV kwartałów 2012 roku wyniosły łącznie 609,8 mln zł i są wyższe od okresu analogicznego o 170,0 mln zł, co stanowi wzrost o 38,9 %. W analizowanym okresie Grupa wygenerowała zysk netto w wysokości 3,0 mln zł. W okresie porównywalnym 2011 roku spółka wypracowała zysk 2,4 mln zł , co stanowi zrost o 25 %. Na poprawę sytuacji wpłynęły wyniki operacyjne największych spółek zależnych, ABC Świat Podróży oraz BeeFree.

Cały rok 2012 roku charakteryzował się dużą zmiennością i wpłynął znacząco na działalność firm turystycznych. Do głównych czynników ryzyka z pewnością należą: sytuacja gospodarczo–polityczna w miejscach wypoczynku, ceny paliw (przede wszystkim paliwa lotniczego) oraz kursy walut (USD i EUR) w stosunku do PLN. Ten ostatni czynnik zdeterminował wyniki za I kwartał 2012 roku. Pierwszy kwartał to przede wszystkim dalekie wyjazdy egzotyczne, wypoczynek w krajach basenu Morza Śródziemnego, a także na Wyspach Kanaryjskich oraz wyjazdy narciarskie. Należy podkreślić , iż tylko styczeń 2012 roku dla spółki był niekorzystny, to właśnie w styczniu 2012 roku spółka poniosła  stratę, którą zniwelowała w kolejnych miesiącach I kwartału 2012 roku.

II kwartał zdominowany został przez upadek firm Sky Club i OLT Express. Potem bankrutowały kolejno: Alba Tour, Africano Travel, Blue Rays, Atena, Aquamaris i Elektra Travel. Upadłości te nie miały zasadniczego wpływu na działalność operacyjną Emitenta. Dla Rainbow Tours S.A. upadek przewoźnika nie miał znaczenia ze względu na marginalny charakter współpracy (około 2 % lotów tygodniowych ze wszystkich czarterowanych). Po upadku Sky Clubu odnotowano wzrost rezerwacji na imprezy rozpoczynające się od lipca do października. Wpływ tego zjawiska widoczny jest w przychodach spółki w III kwartale 2012 roku. Należy podkreślić , iż w ocenie Zarządu spółki klienci zdecydowali się na zakup imprez u wiarygodnych touroperatorów, co potwierdzają znaczące wzrosty przychodów ze sprzedaży w całym III Kwartale 2012 roku , a szczególnie w sierpniu i we wrześniu 2012 roku. Czwarty kwartał to okres zmniejszonej koniunktury ze względu na fakt wyboru ofert wakacyjnych głównie w III kwartale. W opinii Zarządu spółki w całym 2012 roku udało się zrealizować założenie zwiększenia przychodów Grupy (głównie spółki dominującej) powyżej oczekiwań w stosunku do wcześniejszych założeń. Dodatkowym elementem była przeprowadzona restrukturyzacja spółki BeeFree oraz spółki ABC Świat Podróży a tym samym poprawa ich wyników.

A to już wiesz?  ARTIST YOURSELF – KREATYWNE WARSZTATY Z YLANEM ANOUFA W IBIS STYLES KRAKÓW SANTORINI

 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy